ੴ || सतनाम श्री वाहेगुरु जी || Satnaam Shri Waheguru Ji || ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ || ੴ

Home - Menu

Menu Items

LUNCH SPECIAL

 • Fish Curry + Rice + Plain Veg + Dal ₹ 80.00
 • Fish Curry + Rice + Dal ₹ 60.00
 • Plain Veg + Rice + Dal ₹ 50.00
 • Egg Curry + Rice + Plain Veg + Dal ₹ 60.00
 • Egg Curry + Rice + Dal ₹ 40.00
 • Chicken Curry + Rice ₹ 150.00
 • Extra Rice ₹ 10.00

CHICKEN ITEM

 • Chicken Kasha (4pcs.) ₹ 150.00
 • Chicken Kasha Fry (4pcs.) ₹ 160.00
 • Chicken Curry (4pcs.) ₹ 150.00
 • Chicken Curry Fry (4pcs.) ₹ 160.00
 • Chicken Bharta (4pcs.) ₹ 180.00
 • Chicken Butter Masala (4 pcs.) ₹ 180.00
 • Chicken Tarka (4pcs.) ₹ 200.00
 • Chicken Egg Tarka (4pcs.) ₹ 210.00

SNACKS ITEM

 • Chicken Pakora (W/B – 8pcs.) ₹ 220.00
 • Chicken Pakora (B/L – 8pcs.) ₹ 250.00
 • Chicken Chilly (W/B – 8pcs.) ₹ 220.00
 • Chicken Chilly (B/L – 8pcs.) ₹ 250.00
 • Egg Pakora (14pcs.) ₹ 200.00
 • Paneer Pakora (14pcs.) ₹ 200.00
 • Paneer Chilly (14pcs.) ₹ 200.00

EGG & FISH ITEM

 • Egg Curry ₹ 30.00
 • Egg Tarka ₹ 80.00
 • Egg Butter Tarka ₹ 90.00
 • Double Egg Butter Tarka ₹ 100.00
 • Fish Curry ₹ 50.00

VEGETABLE ITEM

 • Paneer Butter Masala ₹ 120.00
 • Matar Paneer ₹ 100.00
 • Chana Paneer ₹ 100.00
 • Paneer Tarka ₹ 120.00
 • Aloo Masala ₹ 70.00
 • Aloo Matar ₹ 50.00
 • Plain Tarka ₹ 70.00
 • Plain Butter Tarka ₹ 80.00
 • Chana Masala ₹ 80.00
 • Plain Dal Fry ₹ 60.00
 • Plain Vegetable ₹ 40.00

ROTI & RICE ITEM

 • Tawa Roti ₹ 10.00
 • Tawa Butter Roti ₹ 15.00
 • Roomali Roti ₹ 10.00
 • Plain Rice ₹ 20.00

EXTRA ITEM

 • Salad ₹ 30.00
 • Cold Drinks (300ml) ₹ 25.00
 • Mineral Water (1ltr.) ₹ 25.00
 • Tea ₹ 10.00
Book Now

Reserve a Table